VOG klaarzetten

Uw organisatie heeft eHerkenning en is toegelaten tot de Regeling Gratis VOG? Dan kunt u bij Justis gratis VOG's klaarzetten voor uw vrijwilligers.

1. Login en start

Na het inloggen met eHerkenning (EH1 = betrouwbaarheidsniveau 1) op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm komt u op de welkomstpagina van digitaal aanvragen. Omdat u bent toegelaten tot de regeling, ziet u daar de optie om een gratis VOG aan te vragen. Als u deze optie niet ziet, moet u niet doorgaan met het klaarzetten van VOG's, maar contact opnemen met Klantcontactcentrum Justis. 

2. Gegevens organisatie

U moet de gegevens van uw organisatie invullen. Het KvK-nummer is al automatisch ingevuld. Als u de gegevens heeft ingevuld, kunt u die bewaren door deze optie aan te vinken. U hoeft dan bij nieuwe aanvragen niet nog een keer de organisatiegegevens in te vullen.

3. Gegevens vrijwilliger

U moet de gegevens van de vrijwilliger invullen:

  • voorletter(s) en achternaam
  • e-mailadres

4. Screeningsprofielen aanvrager 

Na het inloggen met uw e-Herkenning en het invullen van de gegevens van de vrijwilliger ziet u eerst alle specifieke screeningsprofielen staan. U bepaalt zelf hoe u uw vrijwilligers wilt screenen.

Zie hier voorbeelden die gebruikt worden door een bepaald type organisatie:
Screeningsprofiel 45 door welzijnsinstellingen;
Screeningsprofiel 60 door scholen;
Screeningsprofiel 75 door gastgezinnen.

Wanneer u uw vrijwilligers toch wilt screenen op functieaspecten, kunt u onderaan de lijst met specifieke screeningsprofielen kiezen voor de optie: ‘Algemeen screeningsprofiel’.

Als u daar voor kiest, kunt u op de volgende pagina één van de acht verschillende risicogebieden selecteren.

Omdat het om een gratis VOG-aanvraag gaat, is in ieder geval het risicogebied 08 personen verplicht en dus al ingevuld.  

Op de daarop volgende pagina vindt u dan de bijbehorende functieaspecten.

5. Doel aanvraag

Bij Doel aanvraag moet het doel van de aanvraag worden ingevuld. Standaard is daar Werkrelatie ingevuld omdat deze altijd van toepassing is bij een aanvraag voor een gratis VOG voor vrijwilligers. Bij de Functie is automatisch de functie Vrijwilliger ingevuld. 

6. Afronden aanvraag

Aan het einde van de aanvraag krijgt de vrijwilliger een e-mail om de aanvraag definitief af te ronden met hun eigen DigiD. Is de aanvraag afgerond? Dan ontvangt de vrijwilliger de VOG via de reguliere post.

De VOG is klaargezet, hoe lang moet ik wachten?

De organisatie krijgt een e-mail met bevestiging van de klaargezette VOG-aanvraag en het e-mailadres waarnaar de aanvraag is verzonden. Als de vrijwilliger de aanvraag heeft afgerond, neemt Justis binnen acht weken een beslissing. In de praktijk krijgt de vrijwilliger zijn VOG meestal binnen twee tot vier weken. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat de vrijwilliger in aanraking is geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.

Vrijwilligers uit andere EU-landen

Voor VOG-aanvragen van mensen andere EU-landen vraagt Justis ook de justitiële gegevens op in het land van nationaliteit. De behandeling van een aanvraag kan hierdoor vertraging oplopen. Justis informeert de aanvrager hierover per brief.