VOG klaarzetten

Uw organisatie heeft eHerkenning en is toegelaten tot de Regeling Gratis VOG? Dan kunt u gratis VOG's klaarzetten voor uw vrijwilligers.

1. Login en start

Na het inloggen met eHerkenning (EH1 = betrouwbaarheidsniveau 1)) op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm komt u op de welkomstpagina van Digitaal aanvragen. Omdat u bent toegelaten tot de regeling, ziet u daar de optie om een gratis VOG aan te vragen. Als u deze optie niet ziet, moet u niet doorgaan met het klaarzetten van VOG's. Heeft u vragen over uw toelating, neem dan contact op met uw contactpunt.

2. Gegevens organisatie

U moet de gegevens van uw organisatie invullen. Het KvK nummer wordt automatisch gevuld. Als u eenmaal de gegevens heeft ingevuld, kunt u die bewaren door aan te vinken dat u dat wilt. U hoeft dan bij nieuwe aanvragen niet nog een keer de organisatiegegevens in te vullen.

3. Screeningsopties aanvrager (Risicogebieden)

Hier kunt u aangeven welke Risicogebieden er gescreend moeten worden voor de vrijwilliger. Omdat het om een gratis VOG-aanvraag gaat, is in ieder geval het risicogebied 08 personen verplicht en dus al ingevuld.

4. Screeningsopties Aanvrager (Functieaspecten)

Bij de functieaspecten kun u de details aangeven van welke aspecten er gescreend moeten worden. Omdat het om een gratis VOG aanvraag gaat, moet u één van de functieaspecten onder personen kiezen. Het is ook mogelijk om beide functieaspecten te kiezen (84 en 85). Ook kunt u hier de functieaspecten kiezen voor eventuele andere risicogebieden die u bij stap 3 heeft aangevinkt. U moet zich wel realiseren dat een VOG geweigerd kan worden op extra functieaspecten, zonder dat het duidelijk is op welk aspect.

5. Doel aanvraag

Bij Doel aanvraag moet het doel van de aanvraag worden ingevuld. Standaard is daar Werkrelatie ingevuld omdat deze altijd van toepassing is bij een aanvraag voor een gratis VOG voor vrijwilligers. Bij de Functie is automatisch de functie Vrijwilliger ingevuld.

6. Afronden aanvraag

Voor het afronden van de aanvraag moet u de volgende gegevens van de vrijwilliger bij de hand hebben:

  • voorletters en achternaam
  • geboortedatum
  • e-mailadres

Hierna krijgt de vrijwilliger een e-mailbericht om de aanvraag af te ronden. 

VOG klaargezet, hoe lang wachten?

De organisatie krijgt een e-mail met bevestiging van de klaargezette VOG-aanvraag en het e-mailadres waarnaar de aanvraag is verzonden. Als de vrijwilliger de aanvraag heeft afgerond, neemt Justis binnen 8 weken een beslissing. In de praktijk krijgt de vrijwilliger zijn VOG meestal binnen 2 tot 4 weken. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat de vrijwilliger in aanraking is geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan 2 weken voordat de vrijwilliger bericht krijgt.

Vrijwilligers uit andere EU-landen

Voor VOG-aanvragen van mensen andere EU-landen vraagt Justis ook de justitiële gegevens op in het land van nationaliteit. De behandeling van een aanvraag kan hierdoor vertraging oplopen. Justis informeert de aanvrager hierover per brief.