Preventief beleid sportorganisaties

Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken. Op de website Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF vindt u hierover veel informatie. Hieronder geven we u vast een inkijkje in wat u kunt doen.

Gedragsregels

Het is belangrijk dat u als organisatie gedragsregels heeft. NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Het is belangrijk dat uw begeleiders op de hoogte zijn van deze gedragsregels. En u moet als organsiatie regelen dat uw begeleiders ook onder deze gedragsregels (en het tuchtrecht) vallen. Hoe u dat doet, leest u hieronder. 
Sportorganisaties die niet aangesloten zijn bij een sportbond kunnen ook de gedragsregels van NOC*NSF van de website halen of ervoor kiezen om eigen gedragsregels op te stellen en deze door begeleiders laten ondertekenen. Klik hier voor de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF. 

Aannamebeleid 

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen et een verstandeijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen. Daarom is het raadzaam om één of meerdere van onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe vrijwilligers:

  • Houd een kennismakingsgesprek.
  • Check referenties; bel de club waar waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • Laat een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3-5 jaar.
  • Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laat de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  • Maak de begeleider bekend met de gedragsregels (zie hierboven).

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Laat de VCP bij voorkeur een training volgen (bij ASK/NOC*NSF). Lees hier meer informatie.
Mensen van uw sportorganisatie (en de VCP) kunnen voor vragenen advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.