Voorwaarden

 

Aanmelden

 

Als uw organisatie aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan zij ook deelnemen aan de Regeling Gratis VOG en gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG, wat is dit?) klaarzetten voor uw vrijwilligers.

  1. Uw organisatie heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Kijk hier voor voorbeelden
  2. Uw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat u in uw beleid zien hoe u vrijwilligers informeert over uw beleid. Zorg ervoor dat u bij aanmelding uw beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op uw website! 
  3. U moet van uw vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen. Voorbeelden van organisaties die beperkt kunnen deelnemen zijn: scholen, peuterspeelzalen, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO). Lees hier meer.
  4. Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan de zelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen alleen deelnemen via www.gratisvog.nl als ze een KvK-nummer hebben.
  5. Uw organisatie moet E-herkenning (EH1) hebben om, als uw bent toegelaten tot de regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor uw vrijwilligers. De vrijwilligers hebben DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.


Als uw organisatie zich op de juiste manier heeft aangemeld, kijkt het CIBG of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat zij wordt toegelaten tot de regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de regeling kunnen bij Justis VOG’s klaarzetten voor hun vrijwilligers. Lees hier hoe.

Stappenplan voor uw preventiebeleid

NOC*NSF, CIO en Vereniging NOV hebben een stappenplan waarmee u kunt werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de één is gericht op de sport, de ander op kerkelijke organisaties en weer een ander op het brede vrijwilligerswerk. Deze stappenplannen zijn voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de regeling wil ook ander grensoverschrijdend gedrag voorkomen. 

Kijk hier voor beleidsadviezen van NOC*NSF

Klik hier voor beleidsadviezen van CIO

Kijk hier voor beleidsadviezen van Vereniging NOV

Aanmelden