Preventief beleid vrijwilligersorganisaties

Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken. Op de website In veilige handen vindt u hierover veel informatie die nu nog voornamelijk is toegeschreven op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Veel materiaal kunt u echter gebruiken voor het voorkomen van ander grensoverschrijdend gedrag. Hieronder geven we u vast een inkijk in wat u kunt doen.

Om in aanmerking te komen voor de regeling, moet u minimaal twee van de drie onderstaande zaken geregeld hebben.

1. Gedragscode

Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en kwetsbare mensen. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject. Op In veilige handen kunt u alles lezen over gedragsregels en de gedragscode. U kunt daar ook een modelgedragscode downloaden

2. Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. 

Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk. Een vertrouwenspersoon moet goed bekend en bereikbaar zijn binnen de organisatie. Vermeld daarom altijd contactgegevens. Lees meer over vertrouwenspersonen op In veilige handen. 

3. Aanstellingsbeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbare mensen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen van een organisatie. Daarom is het belangrijk je vrijwilligers echt te selecteren. Een doordacht en kritisch aanstellingsbeleid kan een hoop problemen voorkomen.

Een goed aanstellingsbeleid omvat minimaal:

  1. een intakegesprek
  2. de verplichting een VOG te overhandigen als de vrijwilliger gaat werken met kwetsbare mensen. 

Lees meer op In veilige handen of download hier de tips.